O CZASOPIŚMIE

O CZASOPIŚMIE

Misja czasopisma
Rozpowszechnianie rzetelnych informacji o najnowszych zaleceniach żywieniowych, opiniach ekspertów, a także informacji o żywności, jej wartościach odżywczych i technologii produkcji.
Rada Naukowa
dr hab. Anna Berthold-Pluta
dr hab. Jerzy Bertrandt
prof. dr hab. Jadwiga Charzewska
dr hab. n. o zdr. Danuta Gajewska
prof. dr hab. Anna Gronowska-Senger
dr n. med. Zbigniew Kułaga
prof. dr hab. n. med. Piotr Socha
prof. dr hab. Lidia Wądołowska
prof. dr hab. Halina Weker
dr hab. Dariusz Włodarek
Redakcja

Redaktor Naczelny: Prof. dr hab. n. med. Piotr Socha
Redaktor Prowadzący: dr hab. Dariusz Włodarek
Sekretarz redakcji: Patrycja Graczyk, tel. 510-225-152, patrycja.graczyk@medius.com.pl
Biuro reklamy:
Ewelina Miszczuk, tel. 694-263-969, ewelina.miszczuk@medius.com.pl
Agata Pikulska, tel. 602-310-176, agata.pikulska@medius.com.pl

Wydawca:
Medius Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 26A
01-381 Warszawa
tel: +48 22 642 09 40
e-mail: dietadlazdrowia@medius.com.pl

Odbiorcy czasopisma
Jedyne w Polsce czasopismo o żywieniu, zaleceniach i żywności skierowane do środowisk medycznych, przygotowywane przez wybitnych ekspertów z tych dziedzin.
Previous slide
Next slide

W WYDANIACH

W WYDANIACH

Wydanie nr 01/2023

MEDIUS Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 26A, 01-381 Warszawa
tel. +48 22 642 09 40
e-mail: biuro@medius.com.pl
NIP: 525-21-84-628, REGON: 016388701,KRS: 0000190385