Rzeki i jeziora

Akweny regulowane – rodzaj zbiornika wodnego, który uległ przekształceniu w wyniku działań człowieka. Są dwa cele, dla których dokonuje się regulacji akwenu. ochrona przeciwpowodziowa – poprzez podnoszenie bezpieczeństwa powodziowego w sąsiedztwie regulowanego akwenu.poprawa warunków korzystania z wód – dla umożliwienia gospodarczego wykorzystania akwenu.Regulacja wód polega na podejmowaniu przedsięwzięć, których zakres Dowiedz się więcej…