Akweny regulowane – rodzaj zbiornika wodnego, który uległ przekształceniu w wyniku działań człowieka.

Są dwa cele, dla których dokonuje się regulacji akwenu.

ochrona przeciwpowodziowa – poprzez podnoszenie bezpieczeństwa powodziowego w sąsiedztwie regulowanego akwenu.
poprawa warunków korzystania z wód – dla umożliwienia gospodarczego wykorzystania akwenu.
Regulacja wód polega na podejmowaniu przedsięwzięć, których zakres wykracza poza działania związane z utrzymywaniem wód, a w szczególności na kształtowaniu przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego. Proces regulacji akwenów nazywany jest procesem ich przekształcania z naturalnych w kulturalne. Regulacja podnosi rozwój cywilizacyjny całego nadrzecza. W sytuacji rzek regulacja polega na takim zbudowaniu systemy wodnego dorzecza, który będzie pozwalał człowiekowi regulować ekstremalne przepływy wody tj. zatrzymywać wodę w okresie susz i umiejętnie sterować przepływami w okresie wezbrań.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *